โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์ (อ่าน 3) 02 ต.ค. 63
อันตรายจากอาหารหมักดอง - อย.น้อย (อ่าน 29) 10 ก.ย. 63