ปฏิทิน - รายงานผลการเรียนนักเรียน โรงเรียนแม่แตง

Go to content

Main menu:

ปฏิทิน

ปฏิทินวิชาการ
วัน / เดือน / ปีรายการหมายเหตุ
17 มี.ค. 2563ประกาศ 0 , ร , มส. ครั้งที่ 1หมดเวลา
17 - 20 มี.ค. 2563สอบแก้ตัว 0 , ร , มส. ครั้งที่ 1
หมดเวลา
23 มี.ค. 2563
ประกาศ 0 , ร , มส. ครั้งที่ 2
หมดเวลา
23 - 27 มี.ค. 2563
สอบแก้ตัว 0 , ร , มส. ครั้งที่ 2
หมดเวลา
30 มี.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2562
30 มี.ค. - 30 เม.ย. 63เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562

1 พ.ค. 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น
สอบถามโทร : 053 - 471102
 
Back to content | Back to main menu