นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 13 กรกฏาคม 2558
web master :sirisspy@gmail.com
21-24 กรกฏาคม 2558

20 กรกฏาคม 2558


17 กรกฏาคม 2558
  8 กรกฏาคม 2558


14 พฤษภาคม 2558
12 พฤษภาคม 2558

11 พฤษภาคม 2558       
 
  5 เมษายน 2558


ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
26 มิถุนายน 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                               คลิกดูภาพประกอบ #1
                               คลิกดูภาพประกอบ #2

26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนแม่แตง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                           <26 มิถุนายน 2558>และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง
                           มาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด แก่คณะครู และนักเรียน
                               คลิกดูภาพประกอบ #1

18 มิถุนายน 2558   โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
                           โดยมีนายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                               คลิกดูภาพประกอบ #1
                               คลิกดูภาพประกอบ #2  


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2558
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนแม่แตง จัดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
                     ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
                     ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
                     อย่างยั้งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กรตามแนวทาง BEIDQM
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ มาประเมิน ผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ
                     ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการ
                     คาราวานการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1และ ม.4         
                     ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่าง ๆ 
                     ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลการเรียน และชี้แจงนโยบาย
                     ของโรงเรียน