นางสาวสุปราณี   ปัญญานะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 28 มกราคม 2559
web master :sirisspy@gmail.com
6 กุมภาพันธ์ 2559

3 กุมภาพันธ์ 2559

28-29 มกราคม 2559

30 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558


21-24 ธันวาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
28 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558

28-1 ตุลาคม 2558

25 กันยายน 2558

21-24 กรกฏาคม 2558

21 กันยายน 255820 กรกฏาคม 2558
    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
18 มกราคม 2559  คุณวรรณา โถนาค ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง มาแบ่งปันประสบการณ์ แจกรางวัล
                          และมอบทุนการศึกษา  #คลิกดูภาพประกอบ
  4 ธันวาคม 2558  โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีวันพ่อแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
                               #คลิกดูภาพประกอบ
11 กันยายน 2558   ประมวลภาพ งานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ผู้บริหารการศึกษา
                           ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ (วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.)
                           ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                              #คลิกดูภาพประกอบ

26 มิถุนายน 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                               #คลิกดูภาพประกอบ #1
                               #คลิกดูภาพประกอบ #2

26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนแม่แตง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                           <26 มิถุนายน 2558>และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง
                           มาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด แก่คณะครู และนักเรียน
                               #คลิกดูภาพประกอบ #1


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2559
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมหารายได้ ชมวงดนตรี
                     เดอะพาเลซ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 53 ปี
                     การก่อตั้งโรงเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรมและเดิน
                     เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมกรีฑาคณะสีภายใน(Sports Day) ประจำปี 2558
โรงเรียนแม่แตง ต้อนรับ ผอ.สุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน-
                     สะเมิงพิทยาคม ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ-
                     โรงเรียนแมแตง
โรงเรียนแม่แตง จัดสอบประเมินผลนักเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
                      เวลา 13.00 น.
โรงเรียนแม่แตง จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
                       ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนแม่แตง จัดงานแสดงมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
                       ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง เวลา 17.30-22.30 น.
โรงเรียนแม่แตง จัดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
                      ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ ระหว่างทีม
                       ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่แตง
                       กับทีมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                       เขต 34
โรงเรียนแม่แตง รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
                      ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
                      อย่างยั้งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กรตามแนวทาง BEIDQM
คลิปวิดีโองานวันครู ปี 2559 ความละเอียด HD