นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง

หน้าแรก            ศธ.            สพฐ.             สพม.34              สมศ.              คุรุสภา              สกสค.             กพ.             กบข.              กยศ.             โรงเรียนในฝัน
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 22 มกราคม 2558
web master :sirisspy@gmail.com
3 กุมภาพันธ์ 2558     โรงเรียนแม่แตง จัดงานเปิดบ้านวิชาการ และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
                                ครบรอบ 52 ปี
23 มกราคม 2558        โรงเรียนแม่แตง เป็นสถานที่จัดอบรมขยายผล Coaching แก่คณะครูใน
                                จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
16 มกราคม 2558        โรงเรียนแม่แตง เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานวันครู ปี 2558 ณ หอประชุม
                                โรงเรียนแม่แตง
21 - 23 มกราคม 2558 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
                                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
26 ธันวาคม 2557 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
                         ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน โดยมี นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล  
                         รองผู้อำนวยการเขตพื่้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี


8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 มีกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร
                       ข้าวสารอาหารแห้ง เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จำนวน 24 ท่าน มอบทุนการศึกษา 
                       ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
ประมวลภาพงานวันครู ปี 2558
11-14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557
4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) ประจำปี 2557
                        ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
5 ธันวาคม 2557  คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนแม่แตง ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช)
                        ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง