นายเฉลิมพล  ดอนดี
รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
สามัคคีนำ สัมพันธ์ชุมชน สัมฤทธิ์ผลวิชการ สร้างมาตรฐานสู่สากล
โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471102, แฟกซ์  053-470843
Last Update: 14 กันยายน 2558
web master :sirisspy@gmail.com
1 พฤศจิกายน 2558
28 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558

28-1 ตุลาคม 2558

25 กันยายน 2558

21-24 กรกฏาคม 2558

21 กันยายน 255820 กรกฏาคม 2558


17 กรกฏาคม 2558
  8 กรกฏาคม 2558


14 พฤษภาคม 2558    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอำเภอแม่แตง
ภาพถ่ายพาโนราม่าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2557
11 กันยายน 2558   ประมวลภาพ งานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ผู้บริหารการศึกษา
                           ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ (วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.)
                           ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                              #คลิกดูภาพประกอบ

26 มิถุนายน 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทยแห่งชาติ"
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                               #คลิกดูภาพประกอบ #1
                               #คลิกดูภาพประกอบ #2

26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนแม่แตง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                           <26 มิถุนายน 2558>และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง
                           มาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด แก่คณะครู และนักเรียน
                               #คลิกดูภาพประกอบ #1

18 มิถุนายน 2558   โรงเรียนแม่แตง จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
                           โดยมีนายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
                           ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง
                               #คลิกดูภาพประกอบ #1
                               #คลิกดูภาพประกอบ #2  


ประมวลภาพงานวันครู ปี 2558
ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่แตง ปี 2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
สมุดบันทึกรักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
คลิกดาวน์โหลดที่นี้
เว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
                      เวลา 13.00 น.
โรงเรียนแม่แตง จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
                       ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนแม่แตง จัดงานแสดงมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
                       ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง เวลา 17.30-22.30 น.
โรงเรียนแม่แตง จัดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
                      ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่แตง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ ระหว่างทีม
                       ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่แตง
                       กับทีมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                       เขต 34
โรงเรียนแม่แตง รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
                      ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
                      อย่างยั้งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กรตามแนวทาง BEIDQM
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ มาประเมิน ผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ
                      ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการ
                      คาราวานการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่แตง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558